Sekce ekonomicko-provozní

 

Náměstkyně pro řízení sekce ekonomicko-provozní

JUDr. Simeona Zikmundová
+ 420 224 861 304
simeona.zikmundova@mmr.cz  
    Curriculum vitae [PDF, 137.65KB]

Sekce ekonomicko-provozní se člení na:


E-mailové adresy zaměstnanců Ministerstva pro místní rozvoj neslouží k podávání stížností/podnětů. Základní informace o možnostech komunikace s ministerstvem naleznete zde.  

 

Odbor hospodářských služeb vykonává zejména správu nemovitého i movitého státního majetku svěřeného ministerstvu, dislokace útvarů ministerstva, vedení centrální evidence spisové agendy, ostrahu objektů ministerstva, ...

Odbor účetnictví a finančních služeb vykonává zejména účetní operace ministerstva jako účetní jednotky a zabezpečuje výkon řídící kontroly v kompetenci hlavního účetního. Do působnosti odboru dále náleží správa všech ...

Odbor rozpočtu zabezpečuje zejména rozpočtový proces kapitoly 317 - Ministerstvo pro místní rozvoj a financování programů v působnosti ministerstva. Dále odbor rozpočtu vykonává funkce řídícího orgánu pro Společný ...

Vedoucí oddělení Ing. Zdena Niklasová

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven