Jste zde: Úvodní strana > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Autorizace osob v oblasti dalšího vzdělávání

Autorizace osob v oblasti dalšího vzdělávání

 

AUTORIZACE

UDĚLENÍ AUTORIZACE, PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI AUTORIZACE PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY

 

 


! UPOZORNĚNÍ PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY !
19. 9. 2017 - aktualizovaný formulář přihlášky ke zkoušce ověřující dosažení profesní kvalifikace (doplnění se týká souhlasu se zpracováním osobních údajů žadatele o zkoušku) je k dispozici v oddílu Odkazy (bod 1.2.) části AUTORIZACE .


Kontaktní osobou za MMR v oblasti autorizací je Mgr. Renata Prokopová, odbor personální, tel.: +420 224 861 120,
e-mail: renata.prokopova@mmr.cz.


 

23. června 2017: Přehled kvalifikací s platnými standardy, o které můžete žádat na Ministerstvu pro místní rozvoj, hodláte-li se stát autorizující osobou a ověřovat u uchazečů odbornou způsobilost k těmto povoláním:

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven