Správní poplatky

Informace o vyměřování, vybírání a způsobu placení správních poplatků za úkony prováděné ministerstvem pro místní rozvoj.

Způsoby placení správních poplatků (vybíraných ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Za úkony správního řízení, které podléhají zpoplatnění, MMR přijímá správní poplatky následujícími způsoby:

  • v hotovosti,
  • prostřednictvím peněžních poukázek,
  • prostřednictvím kolků (max. do hodnoty 5000,- Kč),
  • bezhotovostním převodem na zvláštní bankovní účet MMR č. 3711-629001/0710 (variabilní symbol: IČO u PO a datum narození u FO)
  • bezhotovostním převodem na zvláštní bankovní účet MMR č. 3711-629001/0710 (variabilní symbol: 183, ve zprávě pro příjemce označení záměru) za vydání rozhodnutí pro záměry dle § 13 odst. 2 stavebního zákona
 

Účet je veden u České národní banky (ČNB), Na Příkopě 28, Praha 1.

Bližší informace k vyměřování a vybírání správních poplatků jsou dostupné u věcně příslušných útvarů MMR.

V oblasti Autorizace osob v oblasti dalšího vzdělávání:

Odbor personální
odp. osoba: Mgr. Renata Prokopová
Tel.: +420 224 861 120
e-mail: Renata.Prokopova@mmr.cz


V oblasti Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a Seznamu certifikovaných dodavatelů:
Odbor veřejného investování
odp. osoba: Ing. Marie Trávníčková, Jitka Sekerová
Tel.: +420 224 864 103; +420 224 864 101


V oblasti správních poplatků podle sazebníku část I, pol. 3, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění (tj. např. vydání opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů atd.):

Odbor územně a stavebně správní
odp. osoba: Bc. Jana Malá
Tel.: +420 224 862 329


Informace o platebních podmínkách správních poplatků podá:

Odbor účetnictví a finančních služeb
odp. osoba: Štěpánka Kousalová
Tel.: +420 224 861 613
 
Provozní doba pokladny MMR:
Pondělí  10:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Úterý       10:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Středa    10:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Čtvrtek    10:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Pátek      10:00 - 12:00, 13:00 - 14:30

Informace o pokladních hodinách na MMR (pro platby správních poplatků v hotovosti) podá pokladní na tel.: +420 224 861 601, +420 224 861 612.