Jste zde: Úvodní strana > Zdroje finanční podpory Smart Cities ...

Zdroje finanční podpory Smart Cities projektů

Přehled je aktualizován kvartálně.
Na této stránce naleznete přehled možných zdrojů finanční podpory Smart Cities projektů. Jedná se o podporu jak z evropských zdrojů (ESI fondy,  evropské programy (INTERREG CENTRAL EUROPE, INTERREG DANUBE, Urbact III, HORIZON 2020, Program LIFE, CEF 2014 – 2020, Evropa pro občany, PF4EE, EIB), tak národních (TAČR (PROGRAM ALFA , PROGRAM EPSILON), PANEL 2013+ (MMR), Nová Zelená úsporám (MŽP), Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury (MPO)) a dalších zdrojů (např. Programy V4).

Vytváření přehledu možných zdrojů finační podpory Smart Cities projektů a jeho pravidelná aktualizace (čtvrtletně) vyplývá jako jeden z úkolů z plánu činností Pracovní skupiny pro Smart Cities na rok 2017. Úkol je v gesci MMR ČR, konkrétně přehled zpracovává Odbor Dohody o partnerství, evaluací a strategií.


Přehled aktualizovaný ke dni 2. 1. 2018:
    Přehled aktuálních výzev v klíčových oblastech Smart Cities (ke dni 2. 1. 2018) [MS Excel, 9.68MB]

Přehled aktualizovaný ke dni 5. 9. 2017:
    Přehled aktuálních výzev v klíčových oblastech Smart Cities (ke dni 5. 9. 2017) [MS Excel, 9.69MB]

Přehled aktualizovaný ke dni 1. 5. 2017:
    Přehled aktuálních výzev v klíčových oblastech Smart Cities (ke dni 1. 5. 2017) [MS Excel, 11.53MB]

Přehled aktualizovaný ke dni 26. 1. 2017:
    Přehled aktuálních výzev v klíčových oblastech Smart Cities (ke dni 26. 1. 2017) [MS Excel, 12.33MB]

Přehled aktualizovaný ke dni 11. 11. 2016:
    Přehled aktuálních výzev v klíčovych oblastech Smart Cities (ke dni 11. 11. 2016) [MS Excel, 12.34MB]