Jste zde: Úvodní strana > Úvodní stránka

Smart Cities

Cílem těchto stránek je seznámit zástupce měst, úředníky i širokou veřejnost s konceptem Smart Cities, který je vhodnou cestou k udržitelnému rozvoji měst. Jedná se o přístup k chytřejšímu řízení měst, zkvalitnění jejich správy a života ve městech skrze zavádění moderních technologií.

Naleznete zde informace o aktuálním dění v oblasti Smart Cities (pořádané konference, semináře a další akce) především ze strany ministerstva pro místní rozvoj ČR. Je zde dostupná certifikovaná Metodika Konceptu inteligentních měst a stručné vysvětlení konceptu. Dále zde můžete získat aktuální infromace o seminářích pořádaných pro zástupce měst a úředníky, jež se snaží tento koncept ve svém městě zavést, a také výstupy z jednání Pracovní skupiny pro Smart Cities.