Jste zde: Úvodní strana > Semináře

Semináře

Tematické semináře ke Smart Cities

V rámci metodické podpory měst v zavádění konceptu Smart cities do správy měst pořádá MMR ČR odborné semináře pro zástupce měst, obcí a institucí, kteří se chtějí na poli Smart Cities orientovat a mají zájem tento koncept zavádět v rámci svých aktivit v území. Semináře jsou výbornou a jedinečnou příležitostí ke sdílení zkušeností s jinými městy, sdílení dobré praxe a čerpání inspirace.

Aktuální semináře


Již realizované semináře


První seminář na téma Čistá mobilita v chytrém městě konal dne 31. 3. 2017 v Praze. O semináři se můžete dočíst zde    .

Druhý seminář tentokrát zaměřený na koncept Smart Cities v menších obcích Chytré koncepty pro malé obce  se konal dne 28. 4. 2017 v Brně v rámci veletrhu URBIS.

Třetí seminář na téma Chytrý urbanismus, chytrá řešení pro veřejný prostor se konal  dne 5. června 2017.

Poslední seminář v roce 2017 se konal dne 2. 11. 2017 a zaměřoval se na téma Chytrá veřejná správa    .


Semináře v roce 2016

Mezi hlavní cíle seminářů v roce 2016 patřilo seznámení se samotným konceptem Smart Cities, Metodikou konceptu inteligentních měst a jednotlivými tematickými oblastmi (trendy řízení měst, mobilita, energetika, ICT), Od konce roku 2015 a v průběhu roku 2016 proběhly semináře v Brně, v Praze a v Hradci Králové spolu s exkurzí do Vrchlabí a v Plzni.

Rok 2016 skončil a s ním i první řada seminářů zaměřených na odborná témata, jež jsou v metodice explicitně vysvětlena. Na přelomu roku proběhlo dotazníkové šetření s městy a s účastníky minulých seminářů. Témata, která nás zajímala, byla především spokojenost se semináři a nápady na jejich vylepšení. Zároveň a především nás ale zajímala přání a požadavky zástupců měst na další vlnu seminářů, žádaná témata a preference ve struktuře seminářů. Posledním velice přínosným bodem bylo získání informací ohledně situace v agendě Smart Cities ve správě dotyčného města (od seznamování se s konceptem, objevování jeho možností až po reálné strategické uchopení konceptu a pilotní projekty). Dotazníkového šetření se účastnilo 90 respondentů z celkem 36 měst a 15 institucí a organizací na různé úrovni.

Děkujeme všem, kdo se účastnili průzkumu, velice si ceníme poskytnutých informací, jsou pro nás vodítkem pro organizaci takových seminářů, které budou co nejvíce splňovat přání našich měst.*


Výsledky dotazníkového šetření na lokální úrovni, od nichž se bude odvíjet struktura budoucích seminářů, naleznete níže:
    Vyhodnocení dotazníkového šetření - lokální úroveň [PDF, 300.73KB]


*Informace z území - z měst a obcí - jsou pro nás důležité stále, i mimo účely průzkumu. Pokud nás budete chtít informovat o situaci v agendě Smart Cities ve vašem městě, získat radu ohledně zavádění konceptu do správy města či se pouze informovat o možných aktivitách na různé pokročilostní úrovni, neváhejte nás kontaktovat (na jana.korytarova@mmr.cz).