Jste zde: Úvodní strana > Semináře

Semináře

Tematické semináře ke Smart Cities

Ve vztahu ke Smart Cities pořádáme tematické semináře, které jsou určené především pro zástupce měst a institucí, kteří se chtějí na poli Smart Cities orientovat a mají zájem tento koncept zavádět v rámci svých aktivit v území. Hlavními cíli jsou seznámení se samotným konceptem Smart Cities, již zmiňovanou metodikou a s jednotlivými tematickými oblastmi (trendy řízení měst, mobilita, energetika, ICT), dále se diskutují témata, jež nejsou v metodice plně zohledněna, např. možnosti financování smart řešení. Již proběhly semináře v Brně, v Praze a v Hradci Králové spolu s exkurzí do Vrchlabí. Poslední, již čtvrtý, seminář proběhl 16. 9. 2016 v Plzni ve spolupráci s Magistrátem města Plzně. Byl zaměřen na představení metodiky ke Smart Cities pro oblast ICT (informační a komunikační technologie).

Semináře jsou výbornou a jedinečnou příležitostí ke sdílení zkušeností s jinými městy, sdílení dobré praxe a čerpání inspirace.
 

Rok 2016 skončil a s ním i první řada seminářů zaměřených na odborná témata, jež jsou v metodice explicitně vysvětlena. Na přelomu roku proběhlo dotazníkové šetření s městy a s účastníky minulých seminářů. Témata, která nás zajímala, byla především spokojenost se semináři a nápady na jejich vylepšení. Zároveň a především nás ale zajímala přání a požadavky zástupců měst na další vlnu seminářů, žádaná témata a preference ve struktuře seminářů. Posledním velice přínosným bodem bylo získání informací ohledně situace v agendě Smart Cities ve správě dotyčného města (od seznamování se s konceptem, objevování jeho možností až po reálné strategické uchopení konceptu a pilotní projekty). Dotazníkového šetření se účastnilo 90 respondentů z celkem 36 měst a 15 institucí a organizací na různé úrovni.

Děkujeme všem, kdo se účastnili průzkumu, velice si ceníme poskytnutých informací, jsou pro nás vodítkem pro organizaci takových seminářů, které budou co nejvíce splňovat přání našich měst.*

Výsledky dotazníkového šetření na lokální úrovni, od nichž se bude odvíjet struktura budoucích seminářů, naleznete níže:
    Vyhodnocení dotazníkového šetření - lokální úroveň [PDF, 300.73KB]

Aktuální seminář
e

První seminář na téma Čistá mobilita v chytrém městě se konal dne 31. 3. 2017 v Praze. O semináři se můžete dočíst zde    .

Studijní materiály jsou ke stažení zde:
    Prezentace MMR: aktivity v oblasti Smart Cities 31. 3. 2017 [PDF, 630.64KB]
    Seminář Čistá mobilita v chytrém městě 31. 3. 2017 [PDF, 4.94MB]
    Seminář Čistá mobilita v chytrém městě 31. 3. 2017: Případové studie [PDF, 777.58KB]

Druhý semiinář tentokrát zaměřený na koncept Smart Cities v menších obcích Chytré koncepty pro malé obce se konal dne 28. 4. 2017 v Brně v rámci veletrhu URBIS. Prezentaci MMR naleznete     zde [PDF, 761.61KB].*Informace z území - z měst a obcí - jsou pro nás důležité stále, i mimo účely průzkumu. Pokud nás budete chtít informovat o situaci v agendě Smart Cities ve vašem městě, získat radu ohledně zavádění konceptu do správy města či se pouze informovat o možných aktivitách na různé pokročilostní úrovni, neváhejte nás kontaktovat (na jana.korytarova@mmr.cz).