Jste zde: Úvodní strana > Pracovní skupina pro Smart Cities

Pracovní skupina pro Smart Cities

Na této stránce naleznete zápisy a materiály z jednotlivých jednání Pracovní skupiny pro Smart Cities

Jak vznikla a jakou roli hraje Pracovní skupina pro Smart Cities?

Pracovní skupina pro Smart Cities (PS pro SC) pod Radou vlády pro udržitelný rozvoj (schválena 18. 7. 2016) si dává za cíl doplnění metodiky, organizaci odborných seminářů, propagaci zavádění konceptu SC atp. V neposlední řadě je jedním z cílů, aby výstupy této pracovní skupiny představovaly podklady pro strategické dokumenty, např. aktualizované znění Zásad urbánní politiky. Členy této odborné platformy budou zástupci relevantních rezortů (MMR, MŽP, MPO, MD, MZe, MZd, MPSV, MK a MV) a institucí (např. Úřad vlády, SMO ČR, SMS ČR, Národní síť zdravých měst, AK ČR, NS MAS, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, Výbor pro udržitelnou mobilitu a Výbor pro udržitelnou energetiku). V roli hostů budou zváni zástupci akademické sféry a neziskového sektoru, zástupci soukromého sektoru, zástupci měst realizujících koncept Smart Cities a odborníci, kteří budou na jednání přizváni na základě aktuálního tématu a předchozío projednání.

Jak se spolupracovalo před vznikem PS pro SC?

Před formalizováním mezirezortní spolupráce MMR organizovalo tzv. mezirezortní neformální pracovní skupinu, v rámci které MMR, MŽP, MD a MPO spolupracovala např. na organizaci mezinárodního V4+ roundtable a konference v Ostravě, „Smart Cities: The Pathway to Sustainable Development of Cities“ Roundtable and Conference (7. a 8. 4. 2016). Nutnost společného postupu v rámci metodické činnosti, propagace a vzájemné výměny zkušeností přetrvalo a zároveň se zvyšovala potřeba rozšíření spektra spolupracujících rezortů a institucí a také nutnost spolupráci formalizovat.

První setkání

Dne 7. 9. 2016 se konalo první jednání pracovní skupiny, kde byla projednána očekávání všech zapojených stran, možnosti rozšíření uchopení konceptu a zapojení dalších partnerů a také rozvrženy úkoly pro pracovní skupinu, jako jsou např. průběžná aktualizace možností finanční podpory SC, sjednocení uchopení konceptu, které povede k jednotnému přístupu v zavádění konceptu do praxe, dále také možnosti oboustranného sdílení informací mezi územím a národní úrovní. Podněty od partnerů využije MMR při aktualizaci Zásad urbánní politiky.

Termín dalšího jednání Pracovní skupiny pro SC: POZOR změna termínu: úterý 19. 3. 2018

V rámci činnosti PS pro SC je zpracováván Přehled aktuálních výzev v klíčových oblastech Smart Cities. Dokument je nyní k dispozici v záložce Zdroje finanční podpory Smart City projektů a je čtvrtletně aktualizován.

Plán činností Pracovní skupiny pro Smart Cities naleznete ke stažení     zde [PDF, 191.17KB].


Zápisy a prezentace z tohoto i dalších zasedání Pracovní skupiny pro Smart Cities naleznete na této stánce.

12. ledna 2018: Zápis a prezentace ke stažení.

13. listopadu 2017: Zápis ke stažení.

19. července 2017: Dne 31. 5. 2017 se konalo páté jednání Pracovní skupiny pro Smart Cities. Zde naleznete zápis a prezentaci z jednání.

19. července 2017: Dne 5. 4. 2017 se konalo čtvrté jednání Pracovní skupiny pro Smart Cities. Zde naleznete zápis a prezentaci z jednání.

9. března 2017: Dne 1. 2. 2017 se konalo třetí jednání Pracovní skupiny pro Smart Cities. Zde naleznete zápis a prezentaci z jednání.

19. prosince 2016: Dne 15. 11. 2016 se konalo druhé jednání Pracovní skupiny pro Smart Cities. Zde naleznete zápis a prezentaci z jednání.

2. listopadu 2016: Dne 7. 9. 2016 se konalo první jednání Pracovní skupiny pro Smart Cities. Zde naleznete zápis a prezentaci z jednání.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven