Jste zde: Úvodní strana > Aktivity MMR

Aktivity MMR

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR je na základě své kompetence v oblasti urbánní politiky gestorem uplatňování konceptu Smart Cities v rozvoji měst.

V rámci své kompetence vyvíjí aktivitu skrze tyto činnosti:

 

  • metodická podpora měst na základě certifikované Metodiky Konceptu inteligentních měst,
  • vedení Pracovní skupiny pro Smart Cities pod RVÚR a koordinace relevantních rezortů,
  • organizace odborných seminářů pro zástupce měst,
  • propagace konceptu Smart Cities,
  • zpracování a aktualizace přehledu výzev v oblasti Smart Cities,
  • účast na odborných konferencích a organizace vlastních akcí.