Jste zde: Úvodní strana > OPTP Výzva č. 2

OPTP Výzva č. 2

Dne 6. 1. 2014 vyhlásil řídící orgán operačního programu Technická pomoc (OPTP) výzvu č. 2 k předkládání projektů.
Cílem výzvy je přispět k vytvoření kvalitních integrovaných strategií pro Integrované územní investice (dále jen "ITI    ") a Integrovaný plán rozvoje území (dále jen "IPRÚ    ") a komunitně vedených strategií místního rozvoje/strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS     pro období 2014–2020 (dále jen „strategie“) a nastavit a zajistit mechanismy implementace strategií tak, aby v daném území došlo k dalšímu kvalitativnímu rozvoji a pozitivní změně.
Výzva je vyhlášena v situaci, kdy potřeba vzniku integrovaných strategií a komunitně vedených strategií místního rozvoje pro programové období 2014–2020 vyplývá buď ze stavu příprav programového období 2014–2020 na národní úrovni nebo je dána z evropské úrovně obecným nařízením. Konkrétní úprava na národní úrovni však není v době vyhlášení výzvy účinná. Protože přípravu strategií nelze pro nebezpečí jejich pozdní realizace dále odkládat, přistoupil Řídící orgán OPTP k vyhlášení této výzvy i za tohoto stavu. Více informací k výzvě lze nalézt webu Strukturalni-fondy.cz/optp    .

Vzhledem k potřebě projednat jednotlivé strategie s relevantními aktéry a realizaci veřejného připomínkování, poskytnul Řídicí orgán (MMR) nositelům strategií tento prostor, kde jsou pro účel veřejného připomínkování zveřejňovány všechny pracovní verze strategií vzniklých v rámci výzvy. V rámci pracovní verze strategie musí být vypracována minimálně analytická část strategie, stanovení cílů a návrh konkrétních opatření. Připomínky k strategiím jsou řešeny přímo nositeli strategií, od zasílání až po vypořádání. Kontakty a lhůta pro zasílání připomínek je uvedena vždy u každé jednotlivé strategie. Na tomto místě bude následně zveřejněno i vypořádání připomínek k jednotlivým strategiím.

V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů se prosím obraťte na adresu petra.luksova@mmr.cz nebo na tel. 224 861 831.