Jste zde: Úvodní strana > Úvodní strana

Úvodní informace o udržitelném rozvoji

Udržitelný rozvoj je novým rámcem strategie civilizačního rozvoje. Vychází z klasické a široce přijaté definice Komise OSN pro životní prostředí a rozvoj z r. 1987, která považuje rozvoj za udržitelný tehdy, naplní-li potřeby současné generace, aniž by ohrozil možnosti naplnit potřeby generací příštích.

Jeho obsah byl poté rozvíjen jednotlivými státy i v mezinárodním měřítku; poslední z velkých setkání, Světový summit o udržitelném rozvoji (WSSD, Johannesburg 2002) zdůraznil, že cílem je takový rozvoj, který zajistí rovnováhu mezi třemi základními pilíři: sociálním, ekonomickým a environmentálním, jak symbolicky vyjádřilo jeho heslo: lidé, planeta, prosperita.

Podstatou udržitelnosti je naplnění tří základních cílů:
Sociální rozvoj, který respektuje potřeby všech.
Účinná ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů.
Udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti.

Novinky

08.12.2017: V tomto pododdíle naleznete prezentace z 24. zasedání pracovní skupiny, které se konalo dne 23. 11. 2017 v prostorách Ministerstva pro místní rozvoj.

28.08.2017: V tomto pododdíle naleznete prezentace z 23. zasedání pracovní skupiny, které se konalo dne 24. 8. 2017 v prostorách Ministerstva pro místní rozvoj.

01.06.2017: V tomto pododdíle naleznete prezentace z 22. zasedání pracovní skupiny, které se konalo dne 17. 5. 2017 v prostorách Ministerstva pro místní rozvoj.

24.02.2017: V tomto pododdíle naleznete prezentace z 21. zasedání pracovní skupiny, které se konalo dne 23. 2. 2017 v prostorách Ministerstva pro místní rozvoj.

14.11.2016: 20. zasedání pracovní skupiny

14.09.2016: V tomto pododdíle naleznete prezentace z 19. zasedání pracovní skupiny, které se konalo dne 31. 8. 2016 v prostorách Ministerstva pro místní rozvoj.