Jste zde: Úvodní strana > ... > Udržitelný rozvoj a MMR > V oblasti kohezní politiky EU > Rámcová pozice ČR k budoucnosti kohezní ...

Rámcová pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky EU

08.02.2013: Ministerstvo pro místní rozvoj pravidelně předkládá „Rámcovou pozici ČR k budoucnosti kohezní politiky EU".
Pozice je předkládána Výboru pro EU na vládní úrovni, který v červnu 2008 schválil její první verzi a uložil, aby byla do konce října 2008 vypracována její aktualizace. "Aktualizovaná Rámcová pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky EU" byla proto předložena v říjnu 2008 a v listopadu 2008 ji schválil Výbor pro EU na vládní úrovni. Druhá „Aktualizovaná rámcová pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky EU“ ze září 2009 je tedy v pořadí třetím koncepčním dokumentem, v němž jsou formulovány pozice k jednotlivým aspektům budoucí kohezní politiky EU, doplněné o rámec debat i relevantní data. Do pozice bylo zapracováno doporučení Senátu přijaté k „Zelené knize o územní soudržnosti“ a na rozdíl od roku 2008 byly do národní debaty o budoucí podobě kohezní politiky více zapojeny kraje ČR.

V samostatné "Informativní příloze" k rámcové pozici jsou obsaženy údaje o vývoji v oblasti kohezní politiky, konkretizace budoucích potřeb ČR i doprovodné statistické informace rámující aktuální situaci % ČR v evropském kontextu.
 
Rámcová pozice ČR k budoucnosti KP - schválená vládou dne 5.října 2009

Informativní příloha RP - schválená vládou dne 5.října 2009