Jste zde: Úvodní strana > ... > Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj ... > Prezentace ze zasedání > Seminář k indikátorům udržitelného rozvoje

Seminář k indikátorům udržitelného rozvoje

08.02.2013: Pracovní skupina pro UR regionů, obcí a území uspořádala dne 3. 6. 2010 od 9,00 hod v hotelu Olšanka (Táboritská 23, Praha 3 - Žižkov) seminář k indikátorům udržitelného rozvoje ve spolupráci s Pracovní skupinou pro indikátory RVUR a Pracovní skupinou pro MA21 RVUR. Prezentace ze semináře jsou uvedeny níže.
Program jednání:
  1. Úvod
  2. Regionální statistika
  3. Prezentace regionálních dat na webu
  4. Analýzy regionálních disparit a udržitelného rozvoje
  5. Indikátory na národní úrovni pro hodnocení Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR
  6. Indikátory udržitelného rozvoje na regionální úrovni
  7. Indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni 
  8. Indikátory pro hodnocení Témat RVUR
  9. Závěr a různé

Podklady k jednání:
publikace_TIMUR
Inspirace_01
prez_TemataUR_1006


 
Přiložené soubory:
ad 1) Program a uvod
ad 2) Regionální statististika 2010.ČSÚ
ad 3) Prezentace regionálních dat na webu ČSÚ
ad 4) Analýzy regionálních disparit a udržitelného rozvoje.ČSÚ
ad 5) Indikátory na národní úrovni.ČSÚ
ad 6) seminář-ind.reg.úr
ad 7) TIMUR
ad 8) TemataUR_1006.NSZM
ad 9) Ruzne.Rozbory udržitelného rozvoje území (RURÚ).Ekotoxa