Jste zde: Úvodní strana > ... > Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj ... > Prezentace ze zasedání > 7. zasedání pracovní skupiny

7. zasedání pracovní skupiny

08.02.2013: V tomto pododdíle naleznete prezentace ze 7. zasedání pracovní skupiny, které se konalo dne 31. 3. 2010 na Ministerstvu pro místní rozvoj.
Program zasedání:
1a) Strategický rámec udržitelného rozvoje - postup implementace
1b) Strategický rámce udržitelného rozvoje - věcná náplň implementace
2) Informace o Koordinačních výborech NSRR
3) Aktuální otázky v oblasti kohezní politiky EU
4) Výroční zpráva RVUR za rok 2009
5) Aktuální informace o místní Agendě 21
6) Strategické a rozvojové dokumenty obcí, mikroregionů a krajů - město Chabařovice
7) Plán činnosti pracovní skupiny na rok 2010
8) Různé


Přiložené soubory:
bod 1a - Implementace SRUR prezentace 31 III 2010
bod 1b) implementace SRUR
bod 2 - Koordinační výbory
bod 3 - Kohezní politika
bod 4 - Výroční zpráva RVUR
bod 5 - místní Agenda 21
bod 6 - Chabařovice
bod 7 - plán činnosti