Jste zde: Úvodní strana > ... > Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj ... > Prezentace ze zasedání > 6. zasedání pracovní skupiny

6. zasedání pracovní skupiny

08.02.2013: V tomto pododdíle naleznete prezentace ze 6. zasedání Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území, které se uskutečnilo dne 11. 12. 2009 na Ministerstvu pro místní rozvoj.
Program zasedání: 
1. Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR
2. Územně analytické podklady krajů a obcí
3. Aktuální otázky v oblasti kohezní politiky EU
4. Aktuální informace o místní Agendě 21
5. Informace o výstupech 16. konference Národní sítě Zdravých měst ČR
6. Strategické a rozvojové dokumenty obcí, mikroregionů a krajů - Liberecký kraj
7. Různé

Přiložené soubory:
bod 1) Strategický rámec udržitelného rozvoje
Územně analytické podklady krajů a obcí
Aktuální otázky v oblasti kohezní politiky EU
Aktuální informace o místní Agendě 21
Informace o výstupech 16. konference Národní sítě Zdravých měst ČR
Strategické a rozvojové dokumenty obcí, mikroregionů a krajů - Liberecký kraj