Jste zde: Úvodní strana > ... > Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj ... > Prezentace ze zasedání > 5. zasedání pracovní skupiny

5. zasedání pracovní skupiny

08.02.2013: V tomto pododdíle naleznete prezentace z 5. zasedání pracovní skupiny,které se konalo dne 5. října 2009 na Ministerstvu pro místní rozvoj.
Program zasedání:
1. Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR
   a) Projednání návrhu prošlého změnami po veřejné diskusi
   b) Informace o dalším postupu aktualizace včetně její implementace
   c) Zpráva Mikrotýmu k implementaci SUR ČR
2. Politika územního rozvoje ČR 2008
3. Informace o vývoji přístupů k budoucnosti kohezní politiky EU
4. Strategické a rozvojové dokumenty obcí, mikroregionů a krajů - Královéhradecký kraj
5. Informace o webové stránce pracovní skupiny
6. Informace o akčním plánu ke Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj
7. Různé