Jste zde: Úvodní strana > ... > Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj ... > Prezentace ze zasedání > 4. zasedání pracovní skupiny

4. zasedání pracovní skupiny

08.02.2013: V tomto pododdíle naleznete prezentace ze 4. zasedání pracovní skupiny, které se konalo dne 12. května 2009 na Ministerstvu pro místní rozvoj.
Program zasedání:
 1. Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje
     a) projednání priorit, cílů a indikátorů
     b) zpráva Mikrotýmu k implementaci SUR ČR
 2. Politika územního rozvoje ČR 2008
 3. Postup přípravy Strategie regionálního rozvoje ČR
 4. Identifikace hlavních problémů rozvoje regionů - kraj Vysočina
 5. Program místní Agenda 21 v obcích a regionech - aktuální informace
 6. Indikátory Situační zprávy k SUR ČR v podmínkách měst ČR
 7. Aktuální otázky českého předsednictví v oblasti kehozní politiky a rozvoje měst
 8. Dílčí výstupy projektu VaV k posílení implementace cílů udržitelného rozvoje v územním plánování
 9. Integrované plányrozvoje měst v IOP
10. Různé