Jste zde: Úvodní strana > ... > Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj ... > Prezentace ze zasedání > 3. zasedání pracovní skupiny

3. zasedání pracovní skupiny

08.02.2013: V tomto pododdíle naleznete prezentace z 3. zasedání pracovní skupiny, které se konalo dne 28. ledna 2009 na Ministerstvu pro místní rozvoj.
Program zasedání:
1. Postup aktualizace SUR ČR (zaměřeno na posouzení cílů a indikátorů prioritní osy 3)
2. Plán činnosti PS na rok 2009
3. Náměty na další činnost PS
4. Informace o návaznosti PÚR ČR 2008 na další strategické dokumetny ČR
5. Aktuální otázky ke kohezní politice EU
6. Informace k postupu vyhodnocování IPRM v IOP
7. Informace k závěrům workshopu Výboru pro komunikaci "Jak zapojit veřejnost do aktualizace SUR ČR"
8. Informace o postupu vyhodnocení Strategie regionálního rozvoje ČR
9. Různé

Přiložené soubory:
Obálka a program
Postup aktualizace SUR
Návrh cílů aktualizace SUR ČR
Plán činnosti PS
PÚR a vazba na další dokumenty
Kohezní politika EU
IPRM v IOP
Závěry z workshopu Výboru pro komunikaci