Jste zde: Úvodní strana > ... > Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj ... > Prezentace ze zasedání > 21. zasedání pracovní skupiny

21. zasedání pracovní skupiny

24.02.2017: V tomto pododdíle naleznete prezentace z 21. zasedání pracovní skupiny, které se konalo dne 23. 2. 2017 v prostorách Ministerstva pro místní rozvoj.
Hlavní témata zasedání:
  1. Česko 2030 - aktuální stav,     prezentace [PDF, 269.33KB]
  2. Aktuální informace z MMR,     prezentace [PDF, 1.47MB]
  3. Aktuality k reformě psychiatrické péče,     prezentace [PDF, 1.28MB]
  4. Interaktivní aplikace Limity využití půdy,     prezentace [PDF, 1.58MB]
  5. Realizace pozemkových úprav pro vyřešení problematiky povodní, sucha, eroze, management chráněných území,     prezentace [PDF, 2.77MB]