Jste zde: Úvodní strana > ... > Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj ... > Prezentace ze zasedání > 20. zasedání pracovní skupiny

20. zasedání pracovní skupiny

14.11.2016: 20. zasedání pracovní skupiny
V tomto pododdíle naleznete prezentace z 20. zasedání pracovní skupiny, které se konalo dne 10. 11. 2016 v prostorách Ministerstva pro místní rozvoj.

Hlavní témata zasedání:
1.    Shrnutí aktivit práce PS za rok 2016, plán práce PS na rok 2017     Prezentace [PDF, 1.17MB]
2.    Cesta zástupců Libereckého kraje do Švýcarska (Smart Cities), Chytrý region - příležitosti pro obce a města, poznatky z konference, Hradec Králové     Prezentace [PDF, 3.12MB]
3.    OPZ – projekt Kompas (MPSV)     Prezentace [PDF, 695.89KB]
4.    Sociální zemědělství (Mze)     Prezentace [PDF, 630.84KB]
5.    Regionální akční plány – výstupy     Prezentace [PDF, 408.61KB]
6.    LEED Forum OECD (duben 2017)
7.    Různé
                - příprava Zprávy o uplatňování SRR
                - příprava nové SRR21+ (zahájení přípravy)
                - výzkumné potřeby z regionů
                - informace z akce European Week of Regions and Cities 2016
                - Národní dotační tituly MMR     Prezentace [PDF, 1.13MB]