Jste zde: Úvodní strana > ... > Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj ... > Prezentace ze zasedání > 2. zasedání pracovní skupiny

2. zasedání pracovní skupiny

08.02.2013: V tomto pododdíle naleznete prezentace z 2. zasedání pracovní skupiny, které se konalo dne 15. září 2008 v hotelu Olšanka v Praze.
Program zasedání:
1. Úvodní informace
2. Informace o průběhu přípravy aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR
    a) postup aktualizace
    b) připomínky k Analýze podkladových dokumentů
3. Informace o průběhu připomínek k Politice územního rozvoje ČR 2008
4. Vyhodnocování udržitelného rozvoje v územně plánovací dokumentaci
5. Informace o přípravě Integrovaných plánů rozvoje měst
    a) IPRM v IOP
    b) IPRM v ROP
6. Informace a projednání aktualizace Rámcové pozice ČR ke kohezní politice EU
7. Informace a projednání Prováděcího dokumentu ke Koncepci státní politikc cestovního ruchu v ČR
8. Různé

Přiložené soubory:
Úvodní informace PS
Koncepce státní politiky CR