Jste zde: Úvodní strana > ... > Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj ... > Prezentace ze zasedání > 19. zasedání pracovní skupiny

19. zasedání pracovní skupiny

14.09.2016: V tomto pododdíle naleznete prezentace z 19. zasedání pracovní skupiny, které se konalo dne 31. 8. 2016 v prostorách Ministerstva pro místní rozvoj.
1. Úvod, zahájení jednání     Prezentace [PDF, 289.13KB] (včetně termínu dalších zasedání)
2. Informace o přípravě strategického dokumentu ČR 2030 (bez prezentace)
3. Aktuální informace z oblasti územního plánování     Prezentace [PDF, 568.51KB]
4. Praktické využití regionálního akčního plánu ve smyslu příležitosti pro podnikatele     Prezentace [PDF, 271.07KB]
5. Vize podnikatelského sektoru, www.vize2050.cz     Prezentace [PDF, 1.48MB]
6. Informace o programech TAČR     Prezentace [PDF, 280.08KB] 
7. Různé, závěr jednání