Jste zde: Úvodní strana > ... > Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj ... > Prezentace ze zasedání > 18. zasedání pracovní skupiny

18. zasedání pracovní skupiny

25.07.2016: V tomto pododdíle naleznete prezentace z 18. zasedání pracovní skupiny, které se konalo dne 14. 7. 2016 v prostorách Ministerstva pro místní rozvoj.

Program jednání

  1. Zahájení jednání, úvod 
  2. Dostupnost regionálních dat     PPT [PDF, 1.15MB]
  3. Informace z PS pro nové administrativní členění státu     PPT [PDF, 553.86KB]
  4. Přípravy adaptace měst ČR na klimatickou změnu     PPT [PDF, 573.5KB]
  5. Pracovní skupina MA21 – překryvy působnosti a navázání spolupráce     PPT [PDF, 370.42KB]
  6. Vnímání udržitelného rozvoje z pohledu Hasičského záchranného sboru ČR a jeho spolupráce s veřejným sektorem     PPT [PDF, 730.4KB]
  7. Stav projektů strategického řízení, příprava období 2021+, Databáze strategií     PPT [PDF, 403.07KB]
  8. Různé, závěr jednání