Jste zde: Úvodní strana > ... > Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj ... > Prezentace ze zasedání > 17. zasedání pracovní skupiny

17. zasedání pracovní skupiny

25.07.2016: V tomto pododdíle naleznete prezentace ze 17. zasedání pracovní skupiny, které se konalo dne 12. 5. 2016 v prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (ABF).

Program jednání

  1. Zahájení jednání, úvod 
  2. Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 
  3. Metodická podpora regionálního rozvoje – Shrinking Cities, Smart Cities
  4. Aktuálně zpracovávané metodiky - Efekty územně determinovaných projektů, Management znalostí v lokálním a regionálním rozvoji 
  5. Scénáře a vize evropského prostoru 
  6. Aktuality z regionální a urbánní politiky 
  7. Regionální akční plány a jejich využití 
  8. Různé, závěr jednání 

Prezentace k bodům jednání

    Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 [PDF, 655.5KB]
    Shrinking Cities [PDF, 384.34KB]
    Smart Citites [PDF, 257.91KB]
    Efekty územně determinovaných projektů  [PDF, 398.71KB]
    Management znalostí v lokálním a regionálním rozvoji [PDF, 436.52KB]
    Scénáře a vize evropského prostoru [PDF, 210.19KB] 
    Aktuality z regionální a urbánní politiky  [PDF, 439.45KB]
    Regionální akční plány a jejich využití [PDF, 346.03KB]