Jste zde: Úvodní strana > ... > Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj ... > Prezentace ze zasedání > 15. zasedání pracovní skupiny

15. zasedání pracovní skupiny

15.03.2016:

V tomto pododdíle naleznete prezentace z 15. zasedání pracovní skupiny, které se konalo dne 5. 2. 2015 v prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (ABF).

Program jednání:  
 
  1. Informace o transformaci Rady vlády pro udržitelný rozvoj a jejím přesunu na Úřad vlády ČR 
  2. Informace Výboru pro udržitelné municipality RVUR
  3. Aktuální informace z Místní Agendy 21
  4. Strategie regionálního rozvoje ČR - Regionální akční plány SRR
  5. Aktualizace Politiky územního rozvoje ČR 
  6. Integrované nástroje v programovém období 2014-2020
  7. Aktuální stav přípravy integrované strategie ITI Brněnské metropolitní oblasti 
  8. Aktuální stav přípravy integrovaných strategií komunitně vedeného místního rozvoje, strategie MAS Posázaví

Přiložené soubory:
    Prezentace k bodu 2 [PDF, 633.61KB]
    Prezentace k bodu 3 [PDF, 404.55KB]
    Prezentace k bodu 4 [PDF, 541.81KB]
    Prezentace k bodu 5 [PDF, 990.86KB]
    Prezentace k bodu 6 [PDF, 688.67KB]
    Prezentace k bodu 7 [PDF, 1.23MB]
    Prezentace k bodu 8 [PDF, 947.4KB]