Jste zde: Úvodní strana > ... > Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj ... > Prezentace ze zasedání > 14. zasedání pracovní skupiny

14. zasedání pracovní skupiny

16.12.2013: V tomto pododdíle nalezente prezentace ze 14. zasedání pracovní skupiny, které se konalo dne 11. 12. 2013 v Barokním refektáři Dominikánského kláštera u sv. Jiljí
Program jednání:
  
1. Aktuální informace z PS Místní Agendy 21
2. Příprava kohezní politiky EU 2014-2020 - EU úroveň
3. Příprava kohezní politiky EU 2014-2020 - ČR úroveň
4. Strategické řízení
5. Politika územního rozvoje ČR
6. Strategické dokumenty (Jihomoravský kraj)
7. Různé

Přiložené soubory:
    ad 1) Aktuální informace z PS MA21 [MS PowerPoint, 362KB]
    ad 2) Kohezní politika EU - EU úroveň [MS PowerPoint, 328KB]
    ad 3) Kohezní politika EU - ČR úroveň [MS PowerPoint, 292.59KB]
    ad 4) Strategické řízení [MS PowerPoint, 889.23KB]
    ad 5) Politika územního rozvoje ČR [MS PowerPoint, 1.84MB]
    ad 6) Strategické dokumenty (Jihomoravský kraj) [MS PowerPoint, 3.04MB]
    ad 7) Různé [MS PowerPoint, 782.34KB]