Jste zde: Úvodní strana > ... > Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj ... > Prezentace ze zasedání > 13. zasedání Pracovní skupiny

13. zasedání Pracovní skupiny

10.06.2013: V tomto pododdíle naleznete prezentace ze 13. zasedání pracovní skupiny, které se konalo dne 27. května 2013 v Barokním refektáři Dominikánského kláštera u sv. Jiljí
Program jednání:

1. Aktuální informace o aktivitách RVUR
2. Aktuální informace z PS místní Agendy 21
3. Příprava Kohezní politiky EU 2014-2020 (EU úroveň)
4. Příprava Kohezní politiky EU 2014-2020 (ČR úroveň)
5. Strategické řízení - Databáze strategií, Metodika přípravy veřejných strategií
6. Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020
7. Strategické dokumenty - statutární město Brno
8. Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014-2020
9. Různé (nová podoba webové stránky PS URROU)

Přiložené soubory:
    ad 3) Kohezní politika - EU úroveň [MS PowerPoint, 349KB]
    ad 4) Kohezní politika - ČR úroveň [MS PowerPoint, 433.29KB]
    ad 5) Strategické řízení [MS PowerPoint, 1.63MB]
    ad 6) Strategie regionálního rozvoje [MS PowerPoint, 168.8KB]
    ad 7) Strategické dokumenty - Brno [MS PowerPoint, 7.07MB]
    ad 8) Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR [MS PowerPoint, 88.98KB]
    ad 9) nová podoba webové stránky PS [MS PowerPoint, 446.02KB]