12. zasedání PS UR ROÚ

28.03.2013: V tomto pododdíle naleznete prezentace za zasedání pracovní skupiny, které se konalo dne 13. 12. 2012 na Ministerstvu pro místní rozvoj
Program jednání:
1. Aktuální informace o aktivitách RVUR
2. Informace o průběhu konference RIO+20
3. Aktuální informace z PS MA21
4. Příprava kohezní politiky EU 2014-2020 - EU úroveň
5. Příprava kohezní politiky EU 2014-2020 -ČR úroveň
6. Strategické řízení
7. Příprava Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020
8. Strategické dokumenty a směřování Jihočeského kraje

Přiložené soubory:
ad 3)     PS MA21 [MS PowerPoint, 3.52MB]
ad 4)     Kohezní politika - EU úroveň [MS PowerPoint, 559.5KB]
ad 5)     Kohezní politika - ČR úroveň [MS PowerPoint, 246.52KB]
ad 6)     Metodika přípravy veřejných strategií a Databáze strategií [MS PowerPoint, 1.59MB]
ad 7)     Strategie regionálního rozvoje [MS PowerPoint, 831KB]
ad 8)     Strategické řízení - Jihočeský kraj [MS PowerPoint, 92.55KB]

Připojené soubory