Jste zde: Úvodní strana > ... > Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj ... > Prezentace ze zasedání > 10. zasedání pracovní skupiny

10. zasedání pracovní skupiny

08.02.2013: V tomto pododdíle naleznete prezentace z 10. zasedání pracovní skupiny, které se uskutečnilo dne 21. 3. 2011 od 10.00 hod na Ministerstvu pro místní rozvoj.
1. Aktuální informace o aktivitách RVUR
2. Aktuální otázky v oblasti kohezní politiky
3. Koordinační výbory NSRR – priority resortů
4. Aktuální informace z PS místní Agendy 21
5. Výsledky analýzy vazeb strategických dokumentů kraje a měst vůči NSRR (Kraj Vysočina)
6. Výsledky analýzy vazeb strategických dokumentů krajů a měst vůči SRUR ČR
7. Plán činnosti PS na rok 2011
8. Různé


Přiložené soubory:

bod 2) SUR_MMR_DG 
bod 3) KV NSRR.I.Hartmann 
bod 4) PS URROU_210311_MA21
bod 5) + 6) prez_NSZM_PS-URROU_1103_TISK 
bod 7) plán činnosti