Jste zde: Úvodní strana > ... > Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj ... > Prezentace ze zasedání > 1. zasedání pracovní skupiny

1. zasedání pracovní skupiny

08.02.2013: V tomto pododdíle naleznete prezentace ze zasedání pracovní skupiny, které se konalo dne 27.6.2008 v hotelu Olšanka v Praze.
Program zasedání:
1. Informace o Pracovní skupině pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území
2. Informace o postavení Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území ve struktuře orgánů Rady vlády pro udržitelný rozvoj
3. Informace o Politice územního rozvoje ČR 2008
4. Informace k Pozičnímu dokumentu ČR ke kohezní politice EU
5. Informace k 1. akčnímu programu pro implementaci Územní agendy EU
Přestávka
6. Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR
7. Plán činnosti Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území
8. Zapojení regionů a obcí do přípravy strategických dokumentů
9. Různé
 

Přiložené soubory:
1. Informace a postavení pracovní skupiny
2. Orgány RVUR 
3. Politika územníhom rozvoje 2008 
4. Kohezní politika EU
5a. Územní agenda
5b.Lipská charta 
5c. Implementace akční linie 1.1a 
6. Aktualizace SUR