Jste zde: Úvodní strana > ... > Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj ... > Prezentace ze zasedání > 09. zasedání pracovní skupiny

09. zasedání pracovní skupiny

08.02.2013: V tomto pododdíle naleznete prezentace z 9. zasedání pracovní skupiny, které se uskutečnilo dne 8. 11. 2010 od 10.00 hod na Ministerstvu pro místní rozvoj.
1) Implementace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR
2) Práce se strategickými dokumenty v Olomouckém kraji
3) Strategie regionálního rozvoje ČR
4) Aktuální informace o místní Agendě 21
5) Aktuální otázky v oblasti kohezní politiky
6) Koordinační výbory NSRR
7) Různé

Přiložené soubory:
bod 1) Návrh zavedení SRUR do praxe 
bod 2)Strategické dokumenty OK_PS ÚR_v2 
bod 4)_MA21
bod 5) kohezni politika 2013+
Bod 6) Informace o KV NSRR