Jste zde: Úvodní strana > Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika přípravy veřejných strategií

 

Metodika přípravy veřejných strategií vznikla jako hlavní výstup stejnojmenného projektu spolufinancovaného z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Vláda vzala svým usnesením č. 318/2013 Metodiku přípravy veřejných strategií na vědomí a uložila členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů a doporučila hejtmanům a primátorovi hl. m. Prahy vycházet z Metodiky při přípravě strategických dokumentů.

Vláda zároveň uložila ministru pro místní rozvoj zabezpečit ve spolupráci s ministrem financí udržitelnost projektu Metodiky přípravy veřejných strategií.

Metodika sjednocuje postup při vytváření strategických dokumentů s cílem zvýšit jejich kvalitu a vzájemnou provázanost. Metodika také popisuje zejména proces přípravy strategie, a to od identifikace potřeby tvorby strategie přes její přípravu až ke schválení.

Jádrem metodiky je podrobný popis jednotlivých fází procesu tvorby strategického dokumentu: Identifikace potřeby tvorby strategie, Nastavení projektu, Analytická a prognostická fáze, Stanovení základního strategického směřování, Rozpracování strategie, Nastavení plánu implementace, Schvalování strategie.

    Metodika přípravy veřejných strategií [PDF, 740.86KB](zkrácená verze projednaná vládou)


Metodika přípravy veřejných strategií (širší verze)