Jste zde: Úvodní strana > Knihovna a užitečné odkazy

Knihovna a užitečné odkazy

 
Implementační plány ke Strategickému rámci rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020     (leden 2015)

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020         (srpen 2014)

Metodika strategického řízení a plánování krajů ČR     (duben 2014)

Metodika tvorby programu rozvoje obce (leden 2014)

Metodika posílení analytických, koncepčních a implementačních kapacit strategického řízení v krajích     (2013)

Strategické plánování a řízení pro města, obce a regiony     (2012)

    Veřejná politika a mechanismy jejího naplňování prostřednictvím strategických a taktických dokumentů [PDF, 500.1KB] (květen 2010)

Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů     (duben 2010)


Metodika pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů     (červenec 2009)

Metodická příručka pro zpracování strategických rozvojových dokumentů mikroregionů     (duben 2009)

Základy strategického řízení a strategického rozhodování     (Thaddeus Mallya)

Strategické vládnutí a Česká republika     (Martin Potůček)

Strategické řízení: teorie pro praxi     (Miroslav Keřkovský, Oldřich Vykypěl)

Strategic planning – A guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement     (John M. Bryson)

The Art of Public Strategy: Mobilizing Power and Knowledge for the Common Good     (Geoff Mulgan)

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven