Jste zde: Úvodní strana > ... > Strategické řízení a plánování ve ... > Expertní skupina pro strategickou práci > Páté jednání Expertní skupiny pro ...

Páté jednání Expertní skupiny pro strategickou práci

15.12.2016: V prosinci proběhlo na MMR páté jednání Expertní skupiny pro strategickou práci.
Členy Expertní skupiny jsou všechna ministerstva, Asociace krajů, Svaz měst a obcí a další klíčové instituce veřejné správy. Cílem jednání je diskuse konkrétních kroků, vedoucích k odstranění stávajících nedostatků strategických dokumentů v ČR a ke kultivaci strategické práce do podoby odpovídající i nárokům a požadavkům kladeným ze strany EU.

Na programu jednání bylo kromě aktuálních informací z implementace ESI fondů 2014-2020 představení modulu přípravy strategií v Databázi strategií; představení finální verze typologie strategických dokumentů vč. úprav, které na základě připomínek členů ESSP typologie zaznamenala; informace o strategických projektech a navázané mezinárodní spolupráci v oblasti strategického plánování se Slovenskem.