Jste zde: Úvodní strana > ... > Strategické řízení a plánování ve ... > Expertní skupina pro strategickou práci > Třetí jednání Expertní skupiny pro ...

Třetí jednání Expertní skupiny pro strategickou práci

25.02.2016: Za účasti náměstkyně O. Letáčkové proběhlo v únoru na MMR další jednání Expertní skupiny pro strategickou práci.
Členy Expertní skupiny jsou všechna ministerstva, Asociace krajů, Svaz měst a obcí a další klíčové instituce veřejné správy. Cílem jednání je diskuse konkrétních kroků, vedoucích k odstranění stávajících nedostatků strategických dokumentů v ČR a ke kultivaci strategické práce do podoby odpovídající i nárokům a požadavkům kladeným ze strany EU.

Ze strany MMR byla poskytnuta informace o jednotlivých tématech projednávaných v rámci setkání na vysoké úrovni a navazující konference k budoucnosti Kohezní politiky a strategickému řízení, která se uskutečnila v Praze v lednu 2016. Dalším tématem bylo hodnocení příspěvku ESI fondů k naplňování cílů strategií. Ze strany Centra pro otázky životního prostředí bylo prezentováno využití využití foresightu a megatrendů při strategickém plánování. Dále byly představeny nově vnikající strategické dokumenty ze strany Ministerstva spravedlnosti a Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

    Zapis-III-jednani-ESSP_final [MS Word, 123.89KB]