Jste zde: Úvodní strana > ... > Strategické řízení a plánování ve ... > Expertní skupina pro strategickou práci > Druhé jednání Expertní skupiny pro ...

Druhé jednání Expertní skupiny pro strategickou práci

09.10.2015: Za účasti náměstkyně O. Letáčkové proběhlo v říjnu na MMR další jednání Expertní skupiny pro strategickou práci.
Členy Expertní skupiny jsou všechna ministerstva, Asociace krajů, Svaz měst a obcí a další klíčové instituce veřejné správy. Cílem jednání bylo představit konkrétní kroky, vedoucí k odstranění stávajících nedostatků strategických dokumentů v ČR a ke kultivaci strategické práce do podoby odpovídající i nárokům a požadavkům kladeným ze strany EU.

Ze strany MMR, jakožto gestora oblasti Strategického řízení a plánování ve veřejné správě, vyplývající z Implementačního plánu Strategického rámce rozvoje veřejné správy, byly představeny probíhající aktivity a připravované projekty, týkající se tvorby strategií a strategické práce.