Jste zde: Úvodní strana > ... > Strategické řízení a plánování ve ... > Expertní skupina pro strategickou práci > Úvodní jednání Expertní skupiny pro ...

Úvodní jednání Expertní skupiny pro strategickou práci

10.05.2015: Dne 29. dubna proběhlo na Ministerstvu pro Místní rozvoj úvodní jednání Expertní skupiny pro strategickou práci.
Impulzem pro založení Expertní skupiny pro rozvoj strategické práce byla jednak přímá odpovědnost MMR za strategické řízení a plánování ve veřejné správě (vycházející z Implementačního plánu Strategického rámce rozvoje veřejné správy), jednak odpovědnost NOK za strategické řízení ESI fondů, vč. řízení Dohody o partnerství a koordinace programů. Cílem Expertní skupiny bude především sladit a koordinovat strategické řízení mezi jednotlivými subjekty a přispět tak ke zvýšení kvality strategické práce v ČR.

Diskuse navazovala na realizaci Smart Administration 2007 – 2015. Diskutovány byly v tomto kontextu zejména přetrvávající problémy strategického řízení a možnosti jejich nápravy. Členům bylo představeno institucionální ukotvení budoucích činností, zejména v souvislosti s Implementačními plány Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020.