Jste zde: Úvodní strana > Strategické mapy

Strategické mapy

Informace ke strategickým mapám ministerstev a krajů
Strategické mapy jsou nástrojem, který poskytuje přehledné zobrazení návazností strategických dokumentů dané instituce (ministerstvo, kraj) na její působnosti a na relevantní zákony.

Mapy byly vytvořeny k září roku 2016 v rámci projektu Technologické agentury České republiky a následně byly předány Ministerstvu pro místní rozvoj k dalšímu využití. V průběhu roku 2016 vznikl v rámci Databáze strategií     nový modul, ve kterém jsou jednotlivé mapy upravovány a zveřejňovány (v původní či aktualizované podobě). Jednotlivé mapy budou, ve spolupráci s jednotlivými institucemi, průběžně aktualizovány a provazovány na Databázi strategií či Portál veřejné správy.

Strategické mapy vybraných institucí jsou k nahlédnutí na webu Databáze strategií (viz též následující odkazy).

STRATEGICKÉ MAPY MINISTERSTEV    

STRATEGICKÉ MAPY KRAJŮ