Jste zde: Úvodní strana > Databáze strategií

Databáze strategií

Databáze strategií je celostátním informačním systémem strategických a koncepčních dokumentů. Umožňuje přehledné zobrazení dokumentů, jejich cílů a opatření, odpovědností za plnění a indikátorů úspěšnosti, pakliže tyto prvky dané strategie obsahují.
Databáze strategií     představuje interaktivní prostředí pro vkládání, aktualizaci, vytváření a správu strategických (také programových, implementačních) dokumentů, zároveň poskytuje na jednom místě přehled o většině strategických dokumentů schválených vládou a strategických dokumentech krajů a obcí. Za rozsah, včasnost a návrh na zařazení strategických a programových dokumentů do systému zodpovídá administrátor nebo editor jmenovaný za danou instituci.

    

Databáze dokáže tematicky a funkčně propojovat strategické cíle, opatření a další zadané parametry od mezinárodní úrovně, přes dokumenty ministerstev a celostátních institucí, až na regionální a místní úroveň.

V případě, že tyto údaje strategie obsahuje, lze u každé z nich nalézt zejména:
  • základní informace o dokumentu (zpracovatel, přehled o obsahu dokumentu a implementaci, datum schválení, odkaz na plnou textovou verzi dokumentu apod.),
  • zobrazení dokumentu (schéma a struktura dle hierarchických úrovní – cíle, prioritní oblasti, priority, opatření, aktivity apod.),
  • přehledy indikátorů,
  • přehledy odpovědností,
  • vazby a korelace,
  • rozpočty (doposud nejsou uvedeny na národní úrovni),
  • různé jazykové mutace dokumentu.
Gestorem Databáze strategií je Ministerstvo pro místní rozvoj. Databázi provozuje Národní síť Zdravých měst ČR.