Portál strategické práce v České republice > Třetí jednání Expertní skupiny pro strategickou práci

Třetí jednání Expertní skupiny pro strategickou práci

25.2.2016

Za účasti náměstkyně O. Letáčkové proběhlo v únoru na MMR další jednání Expertní skupiny pro strategickou práci.

Členy Expertní skupiny jsou všechna ministerstva, Asociace krajů, Svaz měst a obcí a další klíčové instituce veřejné správy. Cílem jednání je diskuse konkrétních kroků, vedoucích k odstranění stávajících nedostatků strategických dokumentů v ČR a ke kultivaci strategické práce do podoby odpovídající i nárokům a požadavkům kladeným ze strany EU.

Ze strany MMR byla poskytnuta informace o jednotlivých tématech projednávaných v rámci setkání na vysoké úrovni a navazující konference k budoucnosti Kohezní politiky a strategickému řízení, která se uskutečnila v Praze v lednu 2016. Dalším tématem bylo hodnocení příspěvku ESI fondů k naplňování cílů strategií. Ze strany Centra pro otázky životního prostředí bylo prezentováno využití využití foresightu a megatrendů při strategickém plánování. Dále byly představeny nově vnikající strategické dokumenty ze strany Ministerstva spravedlnosti a Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.
 
 

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena