Jste zde: Úvodní strana > Úvodní stránka

Akademie veřejného investování – vybavení školicího centra pro EU Reg. č. CZ.1.08/1.4.00/14.00363

Ministerstvo pro místní rozvoj zrekonstruovalo vlastní nebytové prostory a vytvořilo plně funkční, kvalitní konferenční a školicí centrum, které disponuje konferenčním / jednacím sálem a dvěmi učebnami.
 
Dlouhodobě jsme nedisponovali vlastními konferenčními a školicími prostory pro potřebu organizace velkého množství konferencí a jednání na národní i mezinárodní úrovni.
 
Rekonstrukcí jsme dosáhli prostor, které slouží pro malé i velké skupiny a jejich vzdělávání, pořádání konferencí, workshopů, pracovních skupin a dalších akcí realizovaných ministerstvem i externími subjekty.
 
Účastníkům nabízíme široké spektrum možností. Akademie veřejného investování umožňuje bezbariérový přístup, díky kterému je Akademie přístupná všem účastníkům a zajišťuje tak jejich komfort. Kromě bezbariérovosti má každý účastník přístup k prostornému foyer s posezením, kde si každý účastník může odpočinout.
 
Akademii jsme vybavili kancelářským nábytkem, k dispozici mají účastníci také tlumočnickou techniku pro rozsáhlejší mezinárodní akce. Akademie disponuje prvotřídní projekční technikou s ozvučením, díky které se zajišťuje kvalitní realizace akce.
 
Akademie veřejného investování je převážně určena na akce spojené s implementací ESI fondů. Mezi její prioritní aktivity řadíme:
  • školení žadatelů, příjemců, kontrolních orgánů, řídících orgánů operačních programů
  • školení realizačního týmu a týmu odborníků
  • konference a pracovní setkávání
  • konference pro jednotlivé oblasti podpory
  • společná setkání příjemců podpory a řídících orgánů, kulaté stoly, workshopy
  • spolupráce řídicích orgánů s oborovými organizacemi, společná setkání, semináře, konference
  • setkávání projektových kanceláří resortů, sdílení dobré praxe.

Novinky

18.07.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj dnes organizovalo Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020 pro více než 140 hostů. Akce se uskutečnila jako součást probíhající debaty na národní úrovni v rámci ...

30.05.2017: Strategie rozvoje makroregionu zemí v povodí řeky Dunaje i konkrétní příklady spolupráce byly aktuálním tématem mezinárodní konference, která se dnes konala na Ministerstvu pro místní rozvoj v Praze.

26.04.2017: V sobotu 22. dubna 2017 se konal poprvé v historii na Ministerstvu pro místní rozvoj Den otevřených dveří. U této příležitosti byly využity také prostory Akademie veřejného investování.

08.03.2017: Projekt přímo navazuje na projekt financovaný z OPTP 2007-2013 - Vybavení akademie veřejného investování, který byl realizován v roce 2015. Nyní je projekt ve fázi udržitelnosti.

08.03.2017: „Akademie veřejného investování – vybavení školicího centra pro EU“, reg. č. CZ.1.08/1.4.00/14.00363, který byl spolufinancován z OPTP 2007 – 2013.

08.02.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje financování nové elektronické spisové služby.