Jste zde: Úvodní strana > Projekty > Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba

08.02.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje financování nové elektronické spisové služby.


Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje financování nové ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY z Integrovaného regionálního operačního programu. Projekt s názvem „Tvorba a správa spisové služby MMR ČR a vybraných zřizovaných organizací“ CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0002822 je v realizaci od února 2017.

V rámci projektu je již nyní v provozu elektronická úřední deska Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). V přípravě je veřejná zakázka na pořízení Elektronické spisové služby pro MMR a agenturu Czech Tourism (CzT) a elektronického úložiště dat pro MMR, CzT, Centrum pro regionální rozvoj a Státní fond rozvoje bydlení.

Celkové náklady projektu jsou 32 000 000 Kč.