Jste zde: Úvodní strana > Aktuality > Podunajská strategie EU: Příležitost i ...

Podunajská strategie EU: Příležitost i pro Českou republiku

30.05.2017: Strategie rozvoje makroregionu zemí v povodí řeky Dunaje i konkrétní příklady spolupráce byly aktuálním tématem mezinárodní konference, která se dnes konala na Ministerstvu pro místní rozvoj v Praze.
Spolupráce se nesmí zastavit na národních hranicích státu. Jsou témata, jako například ochrana životního prostředí nebo dopravní propojenost, kde je třeba intenzivní diskuze s partnery v širším regionu, jako je Podunají. Výsledkem pak musí být kvalitní a přínosné projekty,“ uvedla Olga Letáčková, náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů.

Podunajská strategie EU (EUSDR) vznikla jako druhá ze čtyř makrostrategií EU a definuje koncept regionální spolupráce, který spojuje nejen regiony, ale především všechny státy povodí Dunaje včetně ČR. Podunajská strategie EU vznikla v červnu 2011 a je do ní zapojeno celkem devět členských a pět nečlenských států EU. Zaměřuje se na čtyři hlavní pilíře rozvoje regionu: lepší propojenost, ochranu životního prostředí, budování prosperity a posílení regionu.

Konference zapadá do konceptu tzv. Národních dnů participace. Jejich cílem je do přípravy, realizace a monitoringu naplňování makroregionálních strategií zapojovat zástupce akademické sféry, orgánů veřejných správy na místní a regionální úrovni, tak i partnerů z organizací občanských společností, sítí a místních aktérů od úrovně obcí. Participativní přístup pomáhá k porozumění smyslu makroregionálních strategií, přispívá k jejich transparentnosti a v neposlední řadě zvyšuje efektivitu zacílení těchto intervencí. V minulých dvou letech se konal Národní den participace v celkem pěti zemích Podunajského makroregionu – Rakousku, Německu, Srbsku, Bulharsku a Ukrajině; letos se koná kromě ČR ještě v dalších šesti zemích.Kontakty pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz