Jste zde: Úvodní strana > Evropská unie > Spolupráce v rámci EU a mezinárodní ... > Spolupráce v rámci skupiny zemí V4

Spolupráce v rámci skupiny zemí V4

Visegrádská skupina zemí - V4 je neformálním seskupením čtyř zemí střední Evropy: České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska. Jedná se o státy, které se hlásí ke stejným hodnotám, mají společnou historii, kulturu a geografické postavení. V4 je seskupení členských států Evropské unie, které vytvářejí prostor pro posilování koordinačního a konzultačního mechanismu s cílem nacházet společné pozice a stanoviska v aktuálních otázkách zahraniční a evropské politiky, regionálního rozvoje, hospodářské a kulturní spolupráce v rámci Evropské unie.
Historie V4
Skupina V4 vznikla z úsilí zemí střední Evropy o spolupráci v řadě oblastí společného zájmu v rámci celoevropského procesu integrace. Zakládající státy V4 byly historicky součástí jedné civilizace sdílející kulturní a intelektuální hodnoty a společné kořeny náboženských tradic, což si tyto 4 země přejí zachovat a dále posilovat. Všechny členské státy V4 usilovaly o členství v Evropské unii; svou integraci do Evropské unie považovaly za další krok v procesu překonávání umělých dělicích čar v Evropě pomocí vzájemné podpory. Tohoto cíle dosáhly v roce 1. května 2004, kdy se všechny 4 státy staly členskými zeměmi Evropské unie.
 
Oficiální webové stránky: http://www.visegradgroup.eu/cz     .

 
Předsednictví V4
Činnost V4 je založena na principu pravidelných setkání představitelů členských států na všech úrovních (premiérů, hlav států, ministrů, odborníků, apod.) Oficiální summit předsedů vlád členských států se uskutečňuje pravidelně jednou ročně. V období mezi těmito oficiálními summity, které se obvykle konají v červnu, předsedá skupině V4 jeden ze členských států. Předsednictví zemí ve skupině V4 se tak střídá po jednom roce.

 
Harmonogram předsednictví ve V4 na období 2015–2018:

2014/2015 – Slovenská republika (1. července 2014 – 30. června 2015)
2015/2016 – Česká republika (1. července 2015 – 30. června 2016)
2016/2017 – Polská republika (1. července 2016 – 30. června 2017)
2017/2018 – Maďarsko (1. července 2017 – 30. června 2018)
 

Členové

Předsednictví ČR ve skupině V4 - CZ V4 PRES

 
Česká republika od 1. července 2015 do 30. června 2016 předsedala Visegrádské skupině. Mottem českého předsednictví bylo „    V4 Trust [MS Word, 291.5KB]“, což vyjadřovalo, že základem úspěchu visegrádské spolupráce je právě vzájemná důvěra mezi zeměmi V4. Mezi hlavní priority předsednictví patřila například spolupráce v oblasti energetiky, obranná spolupráce a rozvoj digitální ekonomiky. Dalšími důležitými tématy byl rozvoj dopravní infrastruktury, sociální dimenze evropské integrace nebo boj proti daňovým únikům.
 
Více informací naleznete zde: http://www.v4.dotaceEU.cz
 
Cíle Ministerstva pro místní rozvoj v rámci CZ V4 PRES:
 • posilování soudržnosti a stability střední Evropy cílenou spoluprací mezi občany, nevládními organizacemi, podnikatelskými subjekty a dalšími aktéry zemí V4
 • spolupráce v rámci Evropské unie na vytvoření a fungování Energetické unie
 • intenzivní diskuse o budoucnosti kohezní politiky
 • energetická bezpečnost a dostatečné zajištění dodávek energie
 • vytvoření samostatného vnitřního trhu se zemním plynem a zajištění stabilních plynovodů
 • podpora reforem v zemích východního partnerství a západního Balkánu
 • podpora svobodných médií
 • zefektivnění bezpečnostních složek a prvků kvůli nedalekému probíhajícímu válečnému konfliktu
 • aktivní naplňování principu solidarity
 • podpora a propagace digitální agendy za účelem zvyšování konkurenceschopnosti
 • boj proti daňovým podvodům a únikům
 
  
AKTUÁLNÍ PŘEDSEDNICTVÍ
Od 1. července 2016 do 30. června 2017 předsedá skupině V4 Polská republika    , které oficiálně převzala předsednictví od České republiky dne 8. června na summitu předsedů vlád V4. Polsko se zaměří především na energetiku nebo společný postoj k migrační krizi.
 
Priority PL V4 PRES:
 • silný hlas V4 V Evropské unii: koordinace evropské agendy a spolupráce na klíčových výzvách
 • bezpečnost a stabilita regionu: posílení spolupráce v oblasti společné bezpečnosti
 • identita a viditelnost V4 : budování jednoty na základě společného dědictví a hodnot, sociální aspekt spolupráce, efektivní komunikační strategie
 • Cohesion and connectivity: soudržnost a možnosti připojení: posilování soudržnosti a rozvoje spolupráce V4 zlepšením dopravního spojení
 
Předávání žezla ČR- PL předsednictví
Karla Šlechotvá, ministrině pro místní rozvoj předává žezlo.