Třetí celosvětová konference OSN o bydlení a udržitelném rozvoji měst „HABITAT III“

Třetí celosvětová konference OSN o bydlení a udržitelném rozvoji měst „Habitat III“ se konala ve dnech 17.-20. října v ekvádorském hlavním městě Quito, a to na základě rozhodnutí Valného shromáždění OSN v prosinci 2011. První konference OSN „Habitat“ se konala v červnu 1976 v kanadském Vancouveru, druhá konference OSN „Habitat II“ se konala v červnu 1996 v tureckém Istanbulu.
Konference „Habitat III“ byla jednou z prvních implementačních konferencí OSN pro „Cíle OSN pro udržitelný rozvoj“ z rámce „Agendy OSN 2030“ schválené v září 2015 na summitu OSN v New Yorku. Agendy konference Habitat III se týkalo zejména naplňování cíle č. 11 („Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable“) z celkem 17 cílů „Agendy 2030“.
 
Cílem a oficiálním výstupem konference „Habitat III“ bylo vyjednání a přijetí dokumentu     „New Urban Agenda“ – Nová agenda pro města [PDF, 14.97MB], univerzálního dokumentu, který je souladu se zásadami Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj. To musí být základem pro obnovení globálního rámce rozvoje měst. Je důležité, aby tato agenda byla realizována integrovaným způsobem na globální, národní i místní úrovni ze strany členských států, místních orgánů a dalších zainteresovaných stran s podporou příslušných orgánů OSN, včetně UN-Habitat. Tato nová agenda by měla využít zkušeností získaných z minulých konferencí Habitat, ale měla by také nabídnout odpovědi a řešení pro vývoj a výzvy od druhé konference OSN o bydlení a rozvoji měst „Habitat II“ - nebývale rychlý růst městských oblastí; hospodářská koncentrace v městských oblastech; dopady změny klimatu; zvýšená zátěž na lidské zdraví a přírodní zdroje a biologickou rozmanitost; potřeba udržitelného bydlení i budov; geografické a sociální nerovnosti a vyloučení; zvýšená nejistota a násilí; zhoršování životního prostředí; bezpečnost potravin; specifické potřeby vysídlených lidí a přistěhovalců.
 
EU a její členské státy se zavázaly k podpoře udržitelné urbanizace tak, aby všechny příslušné nové a vznikající problémy byly řešeny celostním a jednotným způsobem. Za tímto účelem EU a její členské státy považují za důležité pro výstup konference „Habitat III“ a pro „Novou agendu pro města“, aby byly více zaměřeny na výsledek, při zohlednění univerzálního charakteru „Agendy 2030“, tj. aby byly náležitě reflektovány tři rozměry udržitelnosti.

 
Oficiální webové stránky: http://www.habitat3.org    

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven