Přípravný výbor Konference "HABITAT" III.

Oficiální přípravný proces třetí celosvětové konference OSN o bydlení a udržitelném rozvoji měst „Habitat III“ řídil (podle rozhodnutí Valného shromáždění OSN) tzv. Přípravný výbor (Preparatory Committee - tzv. PrepCom) prostřednictvím celkem tří oficiálních jednání; v čele se zvoleným 10členným Byrem (jehož součástí je i ČR). PrepCom1 se konal v září 2014 v New Yorku, PrepCom2 v dubnu 2015 v Keni v Nairobi (sídle UN-Habitat) a třetí a poslední PrepCom3 se konal v červenci 2016 v Indonésii ve městě Surabaya.
Cílem jednání PrepComů bylo dojednání textu dokumentu „Nová agenda pro města“ který byl následně schválen všemi 193 členskými státy OSN během summitu „Habitat III“. V květnu 2016 byl Byrem zveřejněn nultý návrh dokumentu. Následně se konaly mezivládní konzultace, neformální diskuse a společná jednání s partnery; tato setkání se konala v ústředí OSN v New Yorku.
Konzultace států proběhly většinou ve formátu neformálních diskusí v užších skupinách zainteresovaných – např. k tematickému okruhu „Follow up and review“ nebo „Right to the city“. Plnohodnotným způsobem proběhla slyšení s občanskou společností a místními samosprávami. Následně zveřejnilo Byro v červnu 2016 revidovaný nultý návrh „New Urban Agenda“ a začátkem července 2016 byl rozeslán další upravený návrh jako oficiální podklad pro jednání PrepCom3.
Jednání PerCom3 se konalo ve dnech 25. - 27. července v indonéské Surabayi; delegaci ČR vedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Ve svém vystoupení prezentovala výsledky úspěšné konference „Evropský Habitat“, která se konala v březnu 2016 v Praze.
PrepCom3 měl v ideálním případě dojít ke shodě nad upravenou verzí „Nové agendy pro města“ tak, aby se v říjnu 2016 na summitu „Habitat III“ členské státy OSN shodly na výsledném znění tohoto dokumentu. To se však nestalo; zůstaly některé nedořešené otázky – zejména v závěrečné části „Follow-up“.

Dokument „    New Urban Agenda [PDF, 525.19KB]byl následně na summitu OSN v říjnu 2016 schválen. „Nová agenda pro města“ stanovuje politiku a financování rozvoje měst v příštích 20 letech a měl by dát důležitý podnět k realizaci globální „Agendy 2030“, a to zejména k plnění závazků obsažených v cíli 11 zaměřeném na bydlení a rozvoj měst. EU vyjednávala o obsahu návrhu „Nová agenda pro města“ koordinovaně a jako celek, ke koordinaci pozic a připomínek zemí EU sloužila Pracovní skupina Rady C31 (o přípravě mezinárodních rozvojových konferencí.  

    Závěry Rady EU [MS Word, 65.92KB]
    New urban agenda - návrh [PDF, 525.19KB]

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven