Jste zde: Úvodní strana > Evropská unie > Spolupráce v rámci EU a mezinárodní ... > Spolupráce v rámci OSN > UN–Habitat: Program OSN pro lidská sídla

UN–Habitat: Program OSN pro lidská sídla

Posláním programu UN–Habitat je podpora rozvoje společensky a ekologicky udržitelných lidských sídel a dosažení přiměřeného bydlení pro všechny. UN-Habitat vznikl jako agentura OSN v roce 1978 zaměřená na zlepšování životních podmínek ve městech a obcích po celém světě. Její vznik byl spojen s první celosvětovou konferencí OSN o bydlení a rozvoji měst „Habitat“, která se konala v kanadském Vancouveru v roce 1976. Druhá celosvětová konference OSN o bydlení a rozvoji měst „Habitat II“ se konala v tureckém Istanbulu v roce 1996. Třetí celosvětová konference OSN o bydlení a udržitelném rozvoji měst se bude konat v říjnu 2016 v Ekvádoru, v hlavním městě Quito. Sídlo UN-Habitat je v hlavním městě Keni v Nairobi. V ČR je věcným gestorem UN-Habitat Ministerstvo pro místní rozvoj.
Valné shromáždění OSN rozhodlo na svém zasedání 12. prosince 2001 transformovat s účinností od 1. ledna 2002 Centrum OSN (agenturu) pro lidská sídla na “Program spojených národů pro lidská sídla“ - UN– Habitat. Řídícím orgánem programu je „Řídící rada UN–Habitat“; sekretariát UN - Habitat je výkonným orgánem Řídící rady a funguje rámci OSN jako centrum pro lidská sídla a pro koordinaci aktivit souvisejících s rozvojem lidských sídel.

Jednou z klíčových aktivit UN–Habitat     je přispívat k naplňování dokumentů přijatých členskými státy OSN, zejména „Agendy Habitat“, schválené konferencí „Habitat II“. Aktivity UN - Habitat přispívají také k celosvětovému cíli Organizace spojených národů - snížení chudoby a podpora udržitelného rozvoje.
 
Program OSN pro lidská sídla je řízen jeho řídící radou, která se schází každé dva roky v sídle programu v Nairobi.
Jednání probíhá za účasti všech zemí OSN a jeho obsahem je zejména udržitelná urbanizace lidských sídel s důrazem na roli financování a plánování při potlačování chudoby.
V centru aktivit Programu OSN pro lidská sídla je proto podpora přístupu k bydlení, životní podmínky ve městech a řešení problémů městské chudoby – jde o nejnaléhavější cíle globálních diskusí, včetně hledání nových forem financování a  získávání fondů pro činnost řídící rady i programu jako celku.

Problematika rozvoje měst je z globálního hlediska mimořádně důležitá; již nyní žije ve městech více než polovina světové populace a podle predikcí bude do roku 2050 ve městech žít cca 70 % obyvatel planety; mezi roky 2010 a 2050 to znamená nárůst o 3 mld. městských obyvatel na celém světě.
 
Oficiální webové stránky: http://unhabitat.org/    

Schválení cílů udržitelného rozvoje obsažených v „Agendě 2030    “ (na summitu OSN v září 2015) se týká, mj. i agendy UN-Habitat protože cíl 11 se přímo týká měst:
 
    Cíle udržitelného rozvoje [MS Word, 16.94KB]

    Nová agenda pro města "New Urban Agenda" [PDF, 263.46KB]

Oficiální webové stránky: http://www.un.org/sustainabledevelopment/    
 

Třetí celosvětová konference OSN o bydlení a udržitelném rozvoji měst „Habitat III“ se konala ve dnech 17.-20. října v ekvádorském hlavním městě Quito, a to na základě rozhodnutí Valného shromáždění OSN v prosinci ...

Oficiální přípravný proces třetí celosvětové konference OSN o bydlení a udržitelném rozvoji měst „Habitat III“ řídil (podle rozhodnutí Valného shromáždění OSN) tzv. Přípravný výbor (Preparatory Committee - tzv ...

Karla Šlechtová, Evropský Habitat

19. září 2016: Akce „Evropský Habitat“, konaná ve dnech 16. - 18. března 2016 v Praze, byl mezinárodní regionální konferencí OSN v rámci Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN), která je jednou z pěti regionálních komisí OSN a ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven