Odkazy na instituce EU

V této sekci naleznete příslušné odkazy.
Evropská komise – generální ředitelství pro regionální politiku a městský rozvoj
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm    
 
Výbor REGI Evropského parlamentu
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/regi/home.html    
 
Evropský statistický úřad – EUROSTAT
http://ec.europa.eu/eurostat     
 
Evropský účetní dvůr
http://eca.europa.eu    
 
Evropská investiční banka
http://www.eib.org     
 
Hospodářský a sociální výbor
http://eesc.europa.eu    
 
Výbor regionů
http://cor.europa.eu    

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven