LUCEMBURSKÉ PŘEDSEDNICTVÍ: 1. ČERVENCE 2015 – 31. PROSINCE 2015

13.09.2016: Lucemburské předsednictví ve snaze navázat na strategické dokumenty Evropské rady (Strategická agenda pro Unii v čase změn) a Evropské komise (Pracovní program Komise pro rok 2015) svůj program, ve srovnání s minulými předsednictvími, výrazně zestručnilo a zdůraznilo v něm - v rámci popisu svých priorit - jen několik hlavních návrhů. Jako motto předsednictví bylo zvoleno „Unie pro občany“ s cílem zajistit, aby občané měli užitek ze všech unijních politik.
Lucemburské předsednictví si stanovilo sedm priorit:
  • podpora investic pro posílení růstu a zaměstnanosti;
  • prohlubování sociální dimenze Evropské unie;
  • řízení migrace, propojení oblastí svobody;
  • spravedlnosti a bezpečnosti;
  • oživení jednotného trhu s ohledem na jeho digitální dimenzi;
  • zasazení evropské konkurenceschopnosti do globálního a transparentního rámce;
  • podpora udržitelného rozvoje;
  • posílení přítomnosti Evropské unie na globální úrovni.
 
Oficiální stránky lucemburského předsednictví: www.eu2015lu.eu/     .