ESTONSKÉ PŘEDSEDNICTVÍ: 1. ČERVENCE 2017 – 31. PROSINCE 2017

20.06.2017: Dne 1. července 2017 vystřídalo Estonsko Maltu a převzalo tak předsednictví v Radě EU. Estonsko se předsednictví ujalo namísto Velké Británie, která se po referendu o vystoupení z EU předsednictví vzdala. Předsednické „trio“ vytvoří Estonsko spolu s Bulharskem a Rakouskem. Estonsko bude předsedat Radě EU poprvé, stejně jako Bulharsko. Priority estonského předsednictví v Radě EU (EE PRES) se budou soustředit především na dokončení jednotného vnitřního trhu a na digitalizaci, dále na bezpečnost a energetickou unii. Mottem předsednictví je „Unity through balance“ - jednota dosažená prostřednictvím rovnováhy.
Estonsko si pro své předsednictví stanovilo čtyři hlavní priority:
 
  • Otevřená a inovativní evropská ekonomika
EE PRES se bude soustředit na dokončení jednotného vnitřního trhu EU a propojení trhu s energiemi. Bude se snažit usnadnit podnikání a poskytování služeb a také se bude snažit posunout vyjednávání EU o obchodních dohodách s třetími zeměmi. Zaměří se také na zajištění stability bankovního sektoru, férovou soutěž a boj proti daňovým únikům.
 
  • Bezpečná a spolehlivá Evropa
V oblasti bezpečnosti se chce EE PRES věnovat posílení boje proti terorismu a organizovanému zločinu a posílení vnitřní bezpečnosti a vnějších hranic EU za využití moderních technologií. Kromě toho bude klást důraz na zvýšení výdajů na obranu, rozvoj evropské obranné spolupráce, partnerství EU s NATO a také na posílení vztahů s východními sousedy EU. Pokračovat chce EE PRES i v řešení migrační krize a reformě společného azylového systému.
 
  • Digitální Evropa s volným pohybem dat
Pro Estonsko je digitalizace a využití nových technologií klíčovým a důležitým tématem. V rámci  EE PRES chce podporovat rozvoj přeshraničního internetového obchodu a služeb, zajistit moderní a bezpečnou elektronickou komunikaci dostupnou po celé Evropě.
 
  • Inkluzivní a udržitelná Evropa
EE PRES bude podporovat rovné příležitosti na pracovním trhu a sociální začlenění nebo modernizaci pravidel, která by měla usnadnit pracovní mobilitu a volný pohyb osob. Kromě toho se chce zasadit o čistší životní prostředí a udržitelný rozvoj.
 
 
Webové stránky EE PRES    
    Program EE PRES [PDF, 3.8MB]
    Přehled akcí EE PRES [PDF, 429.33KB]