ESTONSKÉ PŘEDSEDNICTVÍ: 1. ČERVENCE 2017 – 31. PROSINCE 2017

Dne 1. července 2017 vystřídalo Estonsko Maltu a převzalo tak předsednictví v Radě EU. Estonsko se předsednictví ujalo namísto Velké Británie, která se po referendu o vystoupení z EU předsednictví vzdala. Předsednické „trio“ vytvoří Estonsko spolu s Bulharskem a Rakouskem. Estonsko bude předsedat Radě EU poprvé, stejně jako Bulharsko. Priority estonského předsednictví v Radě EU (EE PRES) se budou soustředit především na dokončení jednotného vnitřního trhu a na digitalizaci, dále na bezpečnost a energetickou unii. Mottem předsednictví je „Unity through balance“ - jednota dosažená prostřednictvím rovnováhy.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena